ارسال

دومین هفته از اعتراضات کارگران پروژه قطار شهری اهواز


2017-08-07 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۶

کارگران پروژه قطارشهری اهواز با تجمع مقابل استانداری خوزستان دومین هفته اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بیش از یکسال حقوقشان را پشت سرگذاشتند.
حقوق کارگران قطار شهری اهواز 12 ماه پرداخت نشده و این مساله مشکلات زیادی برای کارگران و خانواده های آنان ایجاد کرده است. علاوه بر این، کارگران معترض بارها از سوی پیمانکار تهدید به اخراج شده اند. در همین رابطه رئیس هیات مدیره سازمان قطارشهری اهواز گفته که پیمانکار شرکت موظف شده تا یک ماه آینده همه مطالبات کارگران را پرداخت کند.

آخرین خبرهای ایران