ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کهنوج


2017-08-07 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۶

کارگران شهرداری کهنوج از توابع استان کرمان در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوقشان دست به تجمع زدند.
این کارگران می گویند، چند سالی است که حقوق ناچیز کارگران شهرداری کهنوج که پایین تر از حداقل دستمزد تعیین شده نیز است، به موقع پرداخته نمی شود. کارگران شهرداری کهنوج هم اکنون نزدیک به 2 ماه دستمزد معوقه دارند که تاکنون پرداخت نشده است.

آخرین خبرهای ایران