ارسال

بیانیه در محکومیت احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران نیشکر هفت تپه


2017-08-07 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۶

"اتحادیه آزاد کارگران ایران" با انتشار بیانیه ای، احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم کرده و خواستار محاکمه کارفرما و کسانی شد که در نهادهای امنیتی و قضائی با احضار و بازداشت کارگران، تکیه گاهی برای ستمگریهای کارفرما شده اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «دیر یا زود با تداوم سیاست سرکوب اعتراضات و مطالبات کارگری، خشم کارگران همچون آتشفشانی مهیب فوران خواهد کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضار و بازداشت بیش از 66 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را که از زمان اعتراض آنان در جاده بین المللی اندیمشک اهواز صورت گرفته است قویا محکوم میکند و از همه سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان و کارگران و تشکلهای مستقل کارگری در کشور میخواهد تا در برابر ستمی که بر کارگران رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه اعمال میشود سکوت نکنند.»

آخرین خبرهای ایران