ارسال

تفهیم اتهام کارگران نیشکر هفت تپه


2017-08-06 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۵

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز یکشبنه در بیانیه ای اعلام کرد که ۵۳ کارگر این شرکت با حضور در شعبه یکم دادیاری دادگاه رژیم در شوش، در خصوص «شرکت در اعتصاب‌های اخیر و همچنین تحریک کارگران» تفهیم اتهام و با سپردن کفالت و فیش حقوقی به طور موقت آزاد شدند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه خود هر گونه «پرونده‌سازی برای تمامی کارگران و دیگر مزدبگیران را محکوم کرد.» سازمان‌های حقوق‌بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری نیز بارها با انتقاد از این گونه اقدامات خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و آزادی کارگران و فعالان کارگر زندانی شده اند. گفتنی است پیشتر نیز ۱۵ تن از کارگران این شرکت در روز چهارم مرداد ماه به دست ماموران امنیتی و نیروی انتظامی و با حکم دادسرای شهرستان شوش بازداشت شده بودند. این کارگران با ادامه اعتصاب همکاران‌شان، با تعهد و یا قید کفالت ۲۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه "فجر" دزفول آزاد شدند. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴، هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌ خود، در روزهای اخیر انجام شد.

آخرین خبرهای ایران