ارسال

تجمع اعتراضی پرستاران در گیلان


2017-08-06 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۵

به گزارش منتشره، روز یکشنبه شماری از پرستاران شاغل در بیمارستانهای استان گیلان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.
پرستاران معترض با برپایی تجمع مقابل دانشگاه "بهشتی " رشت و با تشکلیل زنجیره انسانی خواستار پرداخت تمامی دستمزدهای معوقه خود شدند. به گفته معترضان، چندین بار پرداخت دستمزد، کارانه، رفاهیات و سایر معوقاتشان به تعویق افتاده و هر از چند گاهی جهت خاموش کردن اعتراضات از سوی مقامات وعده ای داده شده اما این وعده و وعیدها به هفته ها و ماههای آتی موکول شده است. آنان افزودند تا رسیدن به خواسته های خود ساکت نخواهند نشست و اگر لازم باشد هر روز دست به تجمع خواهند زد.

آخرین خبرهای ایران