ارسال

تجمع اعتراضی کارکنان اتوبوسرانی مشهد


2017-08-06 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۵

به گزارش منتشره، روز یکشنبه شماری از کارکنان اتوبوسرانی مشهد در اعتراض به عدم دریافت حق بیمه خود ، در میدان "شهدا" این شهر دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، کارکنان معترض در این خصوص اعلام کردند که چندین سال است تحت نظر یکی از شرکت های طرف قرارداد شرکت اتوبوسرانی مشهد مشغول به کارند و اکنون سازمان اتوبوسرنی این شهر به بهانه اینکه کارکنان این شرکت کارکنان رسمی نیستند از پرداخت حق بیمه آنان خودداری می ورزد.

آخرین خبرهای ایران