ارسال

گرامیداشت یاد رفقا رحمان نجات و فرخ امجدیان در کلن آلمان


2017-08-06 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۵

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کلن، روز شنبه 5 اوت، مراسمی جهت گرامیداشت یاد و خاطره دو کمونیست پیگیر و رزمنده صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران "رفقا رحمان نجات و فرخ امجدیان" با حضور شماری از رفقای حزب، هواداران و دوستان کومه له و نمایندگان احزاب و جریانات دیگر برگزار گردید.
مراسم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه سوسیالیسم و آزادی انسان ها از قید ستم و نابرابری آغاز شد. به دنبال دکلمه شعری از طرف "ناصر کریمی" اجرا شد. سپس "چیا محمدی" گوشه هایی از زندگینامه و مبارزات و رزمندگی رفیق فرخ امجدیان مشهور به "مامو فرخ" را قرائت کرد. سپس "هلمت پایبندی" سخنانی در خصوص تلاش و پیگیری رفیق رحمان نجات در تمام عرصه های مبارزاتی در کردستان و تشکیلات خارج کشور ایراد نمود و به دنبال آن برادر رفیق رحمان نجات "حسین نجات" در مورد خاطرات و انقلابی گری رفیق رحمان سخنانی ایراد نمودند. سپس رفقا "رحمان ارغوانی، وریا احمدی، جلال ناوه و شنو احمدی" به ترتیب با تعریف خاطراتی از رفیق رحمان نجات به مراسم ادامه دادند. در پایان "بکر لگزی" با تقدیم سرودی به یاد این دو رفیق کمونیست و رزمنده به مراسم پایان داد.

آخرین خبرهای ایران