ارسال

تجمع پرستاران اهواز مقابل دانشگاه جندی شاپور


2017-08-06 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۵

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" صبح روز یکشنبه شماری از پرستان در اعتراض به "طرح تربیت پرستار بیمارستانی" مقابل دانشگاه جندی شاپور اهواز دست به تجمع زدند.
در این تجمع که از ساعت ۹ صبح، مقابل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شده، جمعی از پرستاران و دانشجویان پرستاری اهوازی شرکت کرده‌اند. تجمع‌کنندگان خواستار لغو طرح تربیت پرستار بیمارستانی هستند. در روزهای گذشته اعتراضات به طرح تربیت پرستار بیمارستانی شدت گرفته است؛ پرستاران می‌گویند: تربیت پرستار در بیمارستان‌ها، هم از اعتبار و تخصص پرستاری آکادمیک می‌کاهد و هم سلامت مردم را با "غیرفنی‌نگری" تهدید می‌کند.

آخرین خبرهای ایران