ارسال

اعتصاب و تجمع کارگران آبفای خوزستان


2017-08-06 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۵

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز شنبه بیش از 100 نفر از کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهای معوقه خود، دست از کار کشیده و در این شرکت تجمع کردند.

یکی از کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان به نمایندگی از سایر کارگران اظهار کرد: این شرکت از ماه‌های پایانی سال ٩٣ تاکنون همواره حقوق کارکنان خود را با ٣ یا ٤ ماه تاخیر و به صورت مقطعی پرداخت کرده است. وی افزود: بهانه پرداخت با تاخیر یا مقطعی حقوق‌ها، عدم وجود اعتبارات کافی و ارائه بودجه لازم از سوی مسئولان دولت به شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان است. وی تصریح کرد: در سال 95 تنها سه ماه حقوق به کارگران پرداخت شد. شرکت حقوق‌ها را به صورت مقطعی و به صورت هر 3 تا 4 ماه یکبار، پرداخت می‌کند. در برخی از مواقع نیز تنها حقوق یک ماه را به کارگران پرداخت می‌کند. امسال نیز اولین حقوق در خردادماه پرداخت شد که مربوط به حقوق فروردین‌ ماه بود.

آخرین خبرهای ایران