ارسال

تجمع اعتراضی کارگران پروژه قطار شهری اهواز


2017-08-06 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۵

روزشنبه، کارگران پروژه قطار شهری اهواز "شرکت کیسون" در اعتراض به عدم پرداخت یکسال مطالبات معوقه خود برای چندمین بار مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
تجمع کارگران از هفته گذشته آغاز شده اما هیچکدام از مسئولان تا کنون پاسخی به تجمع کنندگان نداده اند.به گفته کارگران، مقامات شرکت کیسون، کارگران معترض را تهدید به اخراج کرده و اعلام داشته هر کدام از کارگران که خواستار مطالبات خود هستند باید با شرکت تسویه حساب کنند. تجمع کنندگان با اشاره به اینکه، کارگران این طرح با مشکل معیشتی روبه رو هستند افزودند: در این مدت حتی توان پرداخت هزینه درمان و اجاره خانه و تحصیل فرزندان خود را نداشته اند و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، خانواده های آنها را در معرض فروپاشی قرار داده است.

آخرین خبرهای ایران