ارسال

افزایش خانوارهای بدون شاغل در دولت حسن روحانی


2017-08-01 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

مطابق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت اشتغال در خانواده ها در سال 95 وخیم تر شده و در دولت یازدهم بیش از 4 میلیون و 500 هزار خانوار شهری فاقد یک شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل 16 میلیون نفر را شامل می شود.
تعطیلی بنگاه های متعدد تولیدی به دلیل رکود حاکم بر بازار در دولت یازدهم از مهمترین دلایل برای افزایش رشد خانوارهای شهری بدون فرد شاغل ذکر شده است. "علی ربیعی" وزیر کار رژیم نیز در یک گفتگوی تلویزیونی به صورت تلویحی، کم نشدن فقر در دولت یازدهم را تأیید کرد. علاوه بر این موضوع، تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار نیز از تداوم روند اخراج سازی ها به دلیل تعطیلی صنایع و کارخانه های مهم تولیدی خبر می دهند.

آخرین خبرهای ایران