ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران رفتگر شهرک صنعتی سنندج


2017-08-05 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۴

طبق گزارشات رسیده، کارگران رفتگر شهرک های صنعتی شماره 1 و 3 نزدیک به 3 ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.
این کارگران ماهیانه تنها 480 هزار تومان حقوق دریافت می کنند که تقریبا نصف حداقل دستمزد تعیین شده توسط رژیم است. علاوه بر این، کارفرما از تهیه لباس و وسایل لازم کارگران برای انجام کار نیز خودداری می کند.

آخرین خبرهای ایران