ارسال

اخراج چند تن از کارگران شرکت ماد فوم در سنندج


2017-08-05 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۴

اخبار رسیده از شهرک صنعتی شمار 1 سنندج حاکی است که دستکم 3 تن از کارگران شرکت "ماد فوم" از کار اخراج شدند.
کارفرما در حالی این کارگران را اخراج کرده که 2 ماه حقوق آنان را نیز تاکنون پرداخت نکرده است. شرکت ماد فوم دارای 25 کارگر است که در دو شیفت 12 ساعته و در شرایطی سخت مشغول به کار هستند. در همین حال اکثر کارگران این کارخانه نیز از حق بیمه محروم هستند.

آخرین خبرهای ایران