ارسال

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه


2017-08-05 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۴

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستکم دو زندانی دیگر را در زندان مرکزی ارومیه اعدام کرد.
روز شنبه 14 مردادماه دو زندانی از محکومان جرائم "مواد مخدر" در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. این زندانیان روز جمعه جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند. به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس رژیم، بیش از 5 هزار زندانی محکوم به اعدام که به جرایم مربوط به مواد مخدر متهم شده اند، در انتظار اعدام به سر می برند.

آخرین خبرهای ایران