ارسال

بیانیه فعالین کارگری و معلمان در اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی


2017-08-05 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۴

بیش از 130 تن از فعالین کارگری و معلمان با انتشار بیانیه ای مشترک، بازداشت اسماعیل عبدی و تداوم تعقیب قضایی و حبس فعالین را محکوم کردند.
امضاکنندگان این بیانیه، تشکل های صنفی معلمان، کارگران، دانشجویان، نهاد های اجتماعی مدنی، شخصیت ها  و سازمانهای مستقل بین المللی را برای کمک به پایان دادن به ادامه این وضعیت غیر قابل قبول فراخوانده و تاکید کردند، ما از تلاشهای صنفی حق طلبانه معلمان و کارگران همواره حمایت می نماییم.

آخرین خبرهای ایران