ارسال

تجمع کارگران کارخانه کاشی پاسارگاد مقابل فرمانداری


2017-08-05 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۴

بیش از 240 نفر از کارگران کارخانه کاشی پاسارگاد در اعتراض به بیکار شدن به دلیل قطع گاز این شرکت، دست به تجمع زدند.
کارگران معترض با تجمع مقابل فرمانداری شهر بروجن در استان چهار محال و بختیاری، خواستار وصل گاز این شرکت از سوی مسئولین شدند. کارگران می گویند، قطعی گاز این کارخانه به علت بدهی، موجب بیکار شدن کارگران شده است.

آخرین خبرهای ایران