ارسال

اعتراف به افزایش قراردادهای موقت کاری


2017-08-04 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۳

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" علی اصلانی عضو کانون شوراهای اسلامی کار رژ یم در یک گفتگوی خبری به افزایش قراردادهای کاری اعتراف کرد.
به اعتراف این کارگزار رژیم "به دلیل نبودن قوانین روشن، اکثریت کارگران با قراردادهای اشتغال موقت مجبور به کار می‌شوند. وی افزود کارفرمایان با سوءاستفاده از وضعیت مبهم و نابسامان کنونی، به کارگران قراردادهای موقت می‌دهند، درحالیکه "در کارهایی که ماهیت آنها مستمر و دائمی است نباید قرارداد موقت بسته شود".به گفته نامبرده، در حال حاضر ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور موقت است و لازم است تا ساماندهی این قراردادها در دستور کار قرار گیرد.

آخرین خبرهای ایران