ارسال

اعدام سه زندانی و انتقال دو زندانی دیگر به سلولهای انفرادی


2017-08-04 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۳

به گزارش هرانا" سه زندانی که در یک پرونده به اتهام "قتل" به قصاص محکوم شده بودند، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند، همچنین دو زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
برپایه این گزارش، اعدم سه زندانی شیرازی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است. همچنین صبح روز جمعه دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. موج جدید اعدام در سراسر ایران در حالی به راه افتاده است که همزمان مجلس رژیم به هدف کاهش استفاده از مجازات اعدام مشغول بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر است.

آخرین خبرهای ایران