ارسال

اعدام قریب الوقوع یک زندانی سیاسی در زندان مرکزی سنندج


2017-08-01 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

"مرتضی رحمانی" زندانی سیاسی در زندان مرکزی سنندج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
گزارشات از زندان مرکزی سنندج حاکی است که مرتضی رحمانی به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون رژیم به یکبار اعدام و از بابت قتل دو تن از افراد منتسب به سپاه پاسداران، به دو بار قصاص، یعنی مجموعا سه بار اعدام محکوم شده است. مرتضی رحمانی اهل روستای "تیلکو" از توابع شهرستان کامیاران است که در اواخر سال ۹۰ بازداشت و در بهمن ۹۲ به اعدام محکوم شد.

آخرین خبرهای ایران