ارسال

تجمع ورزشکاران در گچساران


2017-08-04 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۳

به گزارش منتشره، روز جمعه شماری از ورزشکاران شهرستان گچساران در اعتراض به نبود امکانات در سالنهای ورزشی این شهرستان دست به تجمع زدند.
گزارش مزبور می افزاید، معترضان با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به نبود امکانات سرمایشی و کمبود امکانات در سالنهای ورزشی این شهر اعتراض کردند. آنان افزودند علیرغم پرداخت شهریه های بالا، این سالنها فاقد امکانات گرمایشی و سرمایشی مناسب می باشد و وسایل ورزشی مورد نیاز آنها کهنه و فرسوده شده اند.

آخرین خبرهای ایران