ارسال

ادامه بلاتکلیفی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد


2017-08-04 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۳

خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز پنجشنبه، از ادامه بلاتلیفی معیشتی و شغلی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد خبر داد.
شمار زیادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد که بیش از بیست ماه بود معوقات مزدی خود را دریافت نکرده بودند، اسفند ماه سال گذشته با مراجعه به اداره کار این شهرستان نسبت به دریافت حق بیمه بیکاری اقدام نموده اند که تا به امروز این درخواست آنها عملی نشده است. به گفته کارگران درحالی که واحد شماره دو این شرکت از سوی دادگستری به نفع آنها توقیف شده است اما همچنان بلا تکلیف هستند و به دلیل معوقات مالیاتی و بانکی امکان فروش و واگذاری این واحد را در ازای رسیدن به حق و حقوق خود ندارند.

آخرین خبرهای ایران