ارسال

محرومیت دستکم ۵۰ زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج از ملاقات


2017-08-03 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۲

تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی منتقل‌شده به سالن 10 زندان رجایی‌شهر کرج به دستور دادستانی رژیم ممنوع ‌الملاقات شده اند.
ممنوع کردن ملاقات این زندانیان بصورت جمعی و قطع ارتباط آنان با دنیای بیرون پس از انتقال، موجب نگرانی و بیم از سرنوشت این زندانیان شده است. این زندانیان روز دوشنبه با یورش گارد ویژه به سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر، به سالن 10 این زندان منتقل شدند. تمامی ۵۳ زندانی منتقل شده به سالن ده زندان رجایی‌شهر، اعلام اعتصاب غذا کرده‌ و گفته‌اند که تا زمان بازگشت مجدد به سالن ۱۲ به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد. گفتنی است که سالن 10 زندان رجایی‌شهر بر خلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین‌ مدار بسته و شصت و چهار سیستم شنود است.

آخرین خبرهای ایران