ارسال

تجمع اعتراضی اهالی شهرستان نیمروز علیه بیکاری


2017-08-03 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۲

جمعی از اهالی شهرستان نیمروز از توابع استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به بیکاری، مشکلات فرسایش خاک و وضعیت دریاچه هامون مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند.
اهالی شهرستان نیمروز با سردادن شعارهایی در این تجمع، خواستار پیگیری معضل بیکاری و احیای دریاچه هامون شدند. خشکی دریاچه هامون در اوایل مرداد ماه هر سال باعث مرگ و میر میلیون ها ماهی و پرنده می شود که این امر ضربه سنگینی را به اقتصاد خانواده های سیستانی وارد می کند.

آخرین خبرهای ایران