ارسال

تداوم اعتصاب صدها کارگر کارخانه سیمان کارون


2017-08-03 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۲

کارگران کارخانه سیمان کارون در اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق، حق بیمه و دیگر مطالباتشان، سومین هفته از اعتصاب خود را آغاز کردند.
حدود 400 تن از کارگران شاغل در کارخانه سیمان کارون در مسجد سلیمان از روز بیست و پنجم تیرماه در اعتصاب هستند. کارگران می گویند، مدیرعامل کارخانه با دادن وعده های سرخرمن تلاش می کند اعتصاب آنان را خاتمه دهد. با این حال کارگران اعلام کرده اند، تا پرداخت معوقاتشان، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

آخرین خبرهای ایران