ارسال

تشدید اذیت و آزار و سرکوب معلمان در ایران 


2017-08-02 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۱

"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" طی انتشار بیانیه ایی اعلام کرد، اذیت و آزار و سرکوب معلمان نه تنها متوقف نگردیده است بلکه به یکی از شاخص های برجسته در کارنامه سراسر جنایتکارانه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در این بیانیه از جمله آمده است، روز پنجشنبه ۲۷ ژوئیه، اسماعیل عبدی بار دیگر توسط مامورین حکومتی بدون اطلاع قبلی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این در حالیست که او همچنان از عوارض ناشی از دو سال حبس ظالمانه و اعتصاب غذای اخیر خود که ۳۸ روز به طول انجامید رنج می برد و نیاز به مداوا دارد.  همزمان با این وضعیت، کارزار برای آزادی معلم در بند محسن عمرانی، که بدنبال دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به تحمل یکسال حبس به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و دو سال ممنوعیت از مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش محکوم شده است، تداوم دارد و لازم است که مورد حمایت عمومی قرار گیرد. در چنین شرایطی ضروری است که تلاشهای گسترده در داخل کشور و کارزارهای بین المللی برای آزادی کلیه کارگران و معلمان بازداشتی و زندانی با قدرت هر چه بیشتر ادامه یابد.

آخرین خبرهای ایران