ارسال

جانباختن دو کارگر در حین کار


2017-08-02 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۱

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه در جریان وقوع دو حادثه جداگانه در شهرستان رودسر و بندرعباس دو کارگر در حین کار جان خود را از دست دادند.
گزارش مزبور می افزاید، سرایدار 45 ساله یک باغ کیوی در رودسر هنگام آبیاری، به دلیل نبود امکانات مناسب استفاده از تجهیزات برقی، براثر اتصال ناشی از پمپ آب دچار برق گرفتگی شد و جان خو را از دست داد. همچنین یک کارگر شهردای منطقه دو بندر عباس نیز هنگامیکه در حال بازار روز این شهر بود دچار گرمازدگی شد و به بیمارستان منتقل شد. گفتنی است وی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

آخرین خبرهای ایران