ارسال

تجمع اعتراضی کشاورزان در استان قزوین


2017-08-12 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۱

روز شنبه ۲۱مرداد ماه جمعی از کشاورزان استان قزوین در اعتراض به کمبود سهمیه آب کشاورزی، مقابل آب منطقه‌ ایی این شهر تجمع کردند.
کشاورزان معترض در این خصوص اعلام کردند در نتیجه سهمیه بندی آب، بسیاری از زمینهای کشاورزی آنان که تنها منبع درآمد آنان می باشد خشک و بی حاصل شده اند. آنان با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار از مقامات استانی خواستند تا به مشکلات آنان رسیدگی کنند.

آخرین خبرهای ایران