ارسال

بیش از 5 هزار زندانی محکوم به جرایم مواد مخدر در انتظار حکم اعدام


2017-08-01 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

در حالی که ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام در انتظار تصمیم مجلس درباره‌ کاهش مجازات خود هستند، بررسی طرح اصلاح این قانون موقتا متوقف شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس رژیم از توقف موقت بررسی طرح قانونی کاهش مجازات افرادی که زیر اعدام هستند، خبر داد. گفته می‌شود که در صورت تصویب این طرح، بیش از ۵ هزار زندانی از اعدام نجات پیدا می‌کنند و مجازات اعدام محکومان به ۲۰ تا ۳۰ سال حبس کاهش می‌یابد. این طرح شامل افرادی می‌شود که پیش از دستگیری فاقد سوءپیشینه بوده یا حین بازداشت کمتر از صد کیلوگرم تریاک حمل می‌کردند. در همین زمینه یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به تازگی گفته است از سال ۱۳۶۷ به این سو، دستکم 10 هزار نفر در ایران به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده اند.

آخرین خبرهای ایران