ارسال

بیانیه فعالان اجتماعی و کارگری علیه طرح کارورزی


2017-08-01 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

حدود 400 تن از فعالان حوزه‌های مختلف اجتماعی با انتشار بیانیه ای مشترک، خواستار الغای طرح کارورزی دولت شدند.
در بخشی از این بیانیه مشترک آمده است: «ما، امضاکنندگان این بیانیه ضمن تأکید بر ماهیت استثماری «برنامه‌ی اشتغال فراگیر» (به‌ویژه طرح کارورزی) اعلام می‌کنیم که این طرح هدفی جز تأمین نیروی کار بسیار ارزان و بی ثبات برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ندارد و پیامد آن افزایش ناامنی شغلی و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی برای طبقات فرودست است. در نتیجه خواست فوری و صریح ما الغای طرح کارورزی و طرح‌های مشابه آن نظیر «مهارت‌آموزی در محیط کار» است. ما مصرانه از معلمان، پرستاران، کارگران، دانشجویان و تمامی متعهدان به آرمان برابری و عدالت می‌خواهیم در برابر این حملات غیرانسانی به نیروهای کار بایستند.»

آخرین خبرهای ایران