ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران دو واحد تولیدی


2017-07-17 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۶

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل و کارخانه قند ورامین دارای بیش از چندین ماه دستمزد معوقه می باشند.
کارگر کارخانه ذوب آهن اردبیل دستکم ۱۱ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده؛ دارند. در عین حال حدود ۱۲۰ نفر از کارگران این کارخانه به بهانه "عدم نیاز" از سوی کارفرما اخراج شده‌اند. کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل اعلام کردند، علیرغم اینکه از آغاز سال ۹۶ تاکنون حدود ۱۲۵ روز گذشته است اما تا این لحظه در خصوص پرداخت ۱۱ ماهه مطالبات مزدی و عیدی ۲۱۸ کارگر باقیمانده در این واحد صنعتی اقدامی صورت نگرفته است. همچنین پس از گذشت حدود ۱۵ ماه از اعلام توقف فعالیت کارخانه قند ورامین در استان تهران هنوز وضعیت ۵۰ کارگر رسمی بیکار شده این واحد صنعتی نامعلوم است. کارگران در این خصوص اعلام کردند، با توقف فعالیت تولیدی این کارخانه از ۱۵ اسفند ماه سال ۹۴ تاکنون، حدود ۵۰ کارگر رسمی آن در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و در عین حال همه آنها دارای سه ماه مزایای مزدی معوقه و چندین ماه حق بیمه می باشند.

آخرین خبرهای ایران