ارسال

اخراج صدها کارگر در شهرستان طبس


2017-07-17 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۶

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" 421 کارگر کارخانه‌ و شرکت‌ در یکصد روز گذشته در شهرستان طبس اخراج شدند.
بیشتر این کارگران در کارخانه های سیمان، کک و کانسرام مشغول بکار بودند. به گفته کارگران اخراجی کارفرما ها به بهانه "عدم نیاز و نبود مواد اولیه" به منظور کاهش هزینه ها اقدام به اخراج آنان نموده اند.

آخرین خبرهای ایران