ارسال

راهپیمایی کارگران کارخانه آذرآب اراک


2017-07-17 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۶

به گزارش منتشره، روز یکشنبه 25 تیرماه، کارگران کارخانه آذرآب اراک در اعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مطالباتشان دست به راهپیمایی زدند و دوباره راهی مرکزشهر اراک شدند.
این کارگران پیش از این، اول خردادماه در هفتمین روز اعتصابشان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود راهی مرکز شهر اراک شدند و درمیدان "صنعت" تجمع کردند و به دنبال وعده پرداخت مطالباتشان طی دو هفته به اعتصابشان خاتمه دادند. کارگران معترض اعلام نمودند با پایان موعد مقرر و عدم تحقق وعدهای کارفرما مبنی بر پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه آنان، مجددا اقدام به برگزاری راهپیمایی اعتراضی نمودند.

آخرین خبرهای ایران