ارسال

مراسم خاکسپاری و یادبود رفیق رحمان نجات


2017-07-17 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۶

بعدازظهر روز یکشنبه 25 تیرماه در دو مراسم جداگانه در شهر سلیمانیه و در مقر مرکزی کومه له، مراسم خاکسپاری و یادبود رفیق رحمان نجات انجام گردید.
بعدازظهر روز یکشنبه 25 تیرماه نخست پس از ادای احترام پیشمرگان کومه له نسبت به رفیق جانباخته، "رحمان نجات" در مقر نمایندگی کومه له در شهر سلیمانیه، جنازه این رفیق با شرکت شمار زیادی از دوستان و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران، خانواده رفیق رحمان و پیشمرگان کومه له تشییع گردید و در مزار جانباختگان گردان شوان به خاک سپرده شد. سپس در ساعت 5 بعداظهر همان روز، مراسم یادبود رفیق رحمان در مقر مرکزی کومه له انجام شد. در این مراسم خانواده رفیق رحمان، نمایندگان شماری از احزاب و سازمان های سیاسی کردستان ایران و عراق، جمع کثیری از هواداران و دوستان کومه له حضور داشتند. مراسم با سرود انترناسیونال توسط گروه سرود کومه له و یک دقیقه سکوت به یاد رفیق رحمان و همه رهروان جانباخته راه رفیق رحمان آغاز شد. سپس رفیق ابراهیم علیزاده طی سخنانی، از زندگی و مبارزه کمونیست خستگی ناپذیر، رفیق رحمان یاد کرد که شرکت کنندگان را عمیقا تحت تاثیر قرار داد. وی همچنین از همه کسانی که ابراز همدردی کرده اند و از شرکت کنندگان در مراسم سپاسگزاری نمود. مراسم با پخش سرودی به پایان رسید.

آخرین خبرهای ایران