ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه روغن پارس قو


2017-07-16 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۵

کارگران کارخانه روغن نباتی "پارس قو" در اعتراض به عدم پرداخت کامل معوقات مزدی اردیبهشت و خرداد سال جاری و پرداخت نشدن نیمی از دستمزد بهمن خود روز یکشنبه 25 تیرماه مجددا دست به تجمع زدند.
این کارگران که شمار آنان به 200 تن می رسد، بارها در تجمعات اعتراضی خود نسبت به مشکلات معیشتی خود براثر تعطیلی این واحد صنعتی، هشدار داده ‌بودند. حدود ۱۱۰ نفر از این کارگران مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هستند، اما به دلیل پرداخت نشدن هزینه‌های مربوطه با  وجود داشتن  ۲۰ سال سابقه کار هنوز معطل صدور احکام بازنشستگی هستند.

آخرین خبرهای ایران