ارسال

اذعان مقامات رژیم به تخلفات گسترده در محل های اخذ رای


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

رئیس‌کل دادگستری استان فارس از شناسایی ۸ مدیر دستگاه اجرایی و ۳ فرماندار «متخلف» در این استان خبر داد.
این مقام قضایی فعالیت غیرقانونی در امر انتخابات را دلیل تخلف این افراد  اعلام کرد. او همچنین از دستگیری ۸۹ نفر در جریان انتخابات در این استان خبر داد. به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس ۵۱ فقره پرونده انتخاباتی در فارس تشکیل شده که در پیوند با این پرونده‌ها ۸۹ نفر دستگیر شده‌اند. از سوی دیگر، "غلامحسین اسماعیلی"، رئیس دادگستری استان تهران، گفته است که 100 نفر به خاطر تخلفات انتخاباتی بازداشت شده اند. وی اذعان داشت، در "حوزه‌های پیرامونی" استان تهران تخلفات زیادی شده؛ به طوریکه موارد بسیاری از خرید و فروش آراء در حوزه های مختلف اخذ رای گزارش شده است. این در حالی است که  سخنگوی شورای نگهبان گفته است: "گزارش تخلفات انتخاباتی زیاد است."

آخرین خبرهای ایران