ارسال

برگزاری نمایش انتخاباتی رژیم در ایران و بی توجهی مردم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

همزمان با برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و دور پنجم شوراهای شهر و روستای رژیم، گزارشات رسیده از شهرهای مختلف ایران حاکی از بی توجهی گسترده و مشارکت بسیار پایین مردم به این نمایش های انتخاباتی بود.
گزارشات دریافتی نشان می دهد که اکثر مردم در شهرهای تهران، کرج، مازندران، گیلان، سنندج، کرمانشاه، پاوه، مریوان، بانه، اشنویه، مهاباد، نقده، سقز، بوکان، کامیاران، دیواندره و بسیاری از شهرها و روستاهای کشور در این نمایش های انتخاباتی رژیم شرکت نکرده و این نمایش های رژیم با بایکوت گسترده از طرف مردم روبرو شد. بایکوت انتخابات و بی توجهی و بی اعتنایی مردم در شهرهای کردستان بسیار گسترده تر و چشمگیر تر بود. بسیاری از مردم ضمن بایکوت انتخابات، با بی اعتنایی به تفریح پرداختند و از شهر خارج شدند. تا جایی که بسیاری از محل های اخذ رای بسیار خلوت و شرکت کنندگان آن به 10 نفر هم نمی رسید. در همین حال کاندیداهای رژیم با استفاده از ترفندهای مختلف مانند پخش وسایل رایگان و پول و مواد غذایی سعی در خریدن آراء مردم کردند با این حال اکثر مردم نسبت به این نمایش های تکراری رژیم با بی توجهی پاسخ دادند. علیرغم وعده های مقامات رژیم، فشار، اجبار و تهدیدهایی که هر ساله در آستانه انتخابات از طرف مقامات رژیم صورت می گیرد، بخش وسیعی از مردم مبارز در شهرهای ایران به ویژه کردستان، اعلام کردند که این انتخابات یک نمایش است و در آن شرکت نخواهند کرد و با این کار یک بار دیگر به رژیم جمهوری اسلامی "نه" گفتند.

آخرین خبرهای ایران