ارسال

پلمپ مرکز جمعیت مدافع حقوق کودکان کار


2017-04-21 | ۱۳۹۶-۰۲-۰۱

محل استقرار جمعیت مدافع حقوق کودکان کار که از تشکل‌های حامی کودکان کار و خیابان می باشد، توسط عوامل انتظامی رژیم پلمپ شد.

تاکنون توضیحی درباره علت پلمپ این مرکز که توسط نیروهای انتظامی رژیم صورت گرفته منتشر نشده است. جمعیت مدافع حقوق کودکان کار یک نهاد مردمی است که اعضای آن به فعالیت‌های داوطلبانه در ارتباط با مسائل کودکان کار‌ مشغول هستند. گردانندگان این انجمن که از کودکان کار حمایت می‌کنند، در دفتر خود فعالیت‌هایی از جمله برگزاری کلاس و کارگاه آموزشی در رابطه با این موضوع برگزار می‌کنند.

آخرین خبرهای ایران