ارسال

ایران شانزدهمین کشور با نرخ بالای بیکاری در جهان


2017-04-21 | ۱۳۹۶-۰۲-۰۱

بنابر گزارش «صندوق بین‌المللی پول» درباره میزان بیکاری در کشورهای جهان، بیکاری در ایران نسبت به سال پیش افزایش یافته و در سال ۲۰۱۶ به لحاظ نرخ بیکاری در رده شانزدهم جهان قرار داشته است حال آن که سال  ۹۲ در رده ۲۹ قرار داشت.
نرخ بیکاری ایران از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۲,۴۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول بطور معمول گزارشات خود را بر مبنای آمار رسمی ارائه شده توسط دولت‌ها تنظیم می‌کند. برآورد می‌شود که نرخ واقعی بیکاری بالاتر از نرخ رسمی باشد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران باز هم افزایش بیابد و به ۱۲,۵۲ درصد برسد. اسحاق جهانگیری معاون روحانی اوایل فروردین اعلام کرد علاوه بر میلیون‌ها بیکار، سالانه نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز وارد بازار کار می شوند.

آخرین خبرهای ایران