ارسال

بیانیه کمیته هماهنگی پیرامون آزادی محمدرضا آهنگر


2017-04-21 | ۱۳۹۶-۰۲-۰۱

"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" با انتشار بیانیه ای  آزادی محمدرضا آهنگر را تبریک گفت و خواستار آزادی بدون قید و شرط همه فعالین کارگری از جمله سعید یوزی و صالح امانی شد.
طبق این بیانیه، روز پنجشنبه 31 فروردین ماه "محمدرضا آهنگر" از کارگران و فعالین کارگری کامیاران آزاد شد و از اتهامات وارده تبرئه گردید. محمدرضا آهنگر در آخرین روزهای اسفند 95 در شهر کامیاران بازداشت شده بود. در همین حال دادگاه رژیم برای آزادی دو نفر دیگر از فعالین کارگری، سعید یوزی و صالح امانی، تقاضای وثیقه 100 میلیون تومانی نموده است. لازم به ذکر است که در اسفند سال گذشته سعید یوزی در شهر کامیاران دستگیر شد و صالح امانی نیز در حسن آباد منطقه سنندج بازداشت گردید.

آخرین خبرهای ایران