ارسال

اخراج کارگران معترض کارخانه خودروسازی مدیران خودرو


2017-04-21 | ۱۳۹۶-۰۲-۰۱

جمعی از کارگران معترض کارخانه خودروسازی مدیران خودرو واقع در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم اخراج شدند.
گزارشات حاکی است که این اخراج ها بدنبال تجمع اعتراضی 20 فروردین ماه سال جاری این کارگران علیه شرایط کاری و سطح پایین حقوق صورت گرفته است. کارگران خودروسازی مدیران خودرو می گویند، علیرغم کار ۱۲ ساعته در این شرکت، از کمترین امکانات و حقوق محروم بوده و در روزهای تعطیل رسمی نیز مجبور می شوند کار کنند.

آخرین خبرهای ایران