ارسال

تجمع مجدد مالباختگان موسسه کاسپین


2017-04-20 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۱

به گزارش منتشره روز پنجشنبه شمار زیادیاز مالباختگان موسسه کاسپین برای چندمین بار طی هفته جاری مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع کردند.
تجمع کنندگان مقابل ساختمان بانک مرکزی در "میردادماد" با سر دادن شعار هایی همچون : "سرمایه های مردم آزاد باید گردد"خواستار تعیین تکلیف قطعی و نهایی از سوی بانک مرکزی بعنوان متولی نظام پولی و بانکی جهت حل این بحران و سوء مدیریت چند ماهه در این موسسه شدند. معترضان از اعلام زمان های مختلف از سوی بانک مرکزی برای حل بحران کاسپین ناراضی هستند و معتقدند این زمان ها در حقیقت خرید زمان برای دولت در آستانه انتخابات است. گفتنی است در جریان این تجمع مسئولان بانک مرکزی وعده حل مشکلات تا خردادماه و تعیین تکلیف تعاونی های ادغامی در این موسسه تا روز 30 فروردین را به مردم داده اند.

آخرین خبرهای ایران