ارسال

تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه آزاد سنندج


2017-04-20 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۱

جمعی از کارکنان دانشگاه آزاد واحد سنندج روز پنجشنبه 31 فروردین ماه با تجمع در محوطه دانشگاه نسبت به کاهش حقوقهایشان دست به اعتراض زدند.
یکی از تجمع کنندگان به نمایندگی از سایرین به خبرگزاریها اعلام کرد، اگر مسئولان دانشگاه عنوان می‌کنند که بودجه و اعتبار نیست آیا خودشان حاضر هستند که 50 درصد از حق مدیریت آنان کم شود که اکنون می‌خواهند 50 درصد از حقوق کارکنان را کاهش دهند“. وی افزود مسئولان دانشگاه آزاد بارها اعلام کرده‌اند که 100نفر مازاد نیرو دارند اما سؤال اینجاست که اگر نیروها مازاد هستند چرا تعداد زیادی از افراد وابسته به خود را استخدام می کنند."

آخرین خبرهای ایران