ارسال

دور جدید اعتراضات کارگران کارخانه ایران برک


2017-11-14| ۱۳۹۶-۰۸-۲۳

دور جدید اعتراضات کارگران کارخانه "ایران برک" نسبت به عدم پرداخت چندین ماه مطالبات معوقه خود و اخراج تعدادی از همکارانشان آغاز شد.
به گفته کارگران معترض، حدود ۱۰۳ کارگر شاغل در کارخانه ایران برک رشت دارای بیش از ۲۳ ماه مطالبات مزدی می باشند. کارگران معترض می گویند پیش از این 50 کارگر فقط در کارگاه "نوپوش" مشغول کار بودند که به غیر از کارگرن منتقل شده به بخش ریسندگی ایران برک سایر کارگران علیرغم دارا بودن چندین ماه دستمز معوقه از کار اخراج شدند. کارگران باقیمانده این کارخانه از نیروهای رسمی و قرار دادی هستند که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کاری دارند. بیشتر این کارگران مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور هستند که تاکنون به بهانه تکمیل سوابق این قانون در این کارخانه به اجرا درنیامده است

آخرین خبرهای ایران