ارسال

تجمعات اعتراضی کارگران شرکت برق منطقه ای خوزستان


2017-11-14| ۱۳۹۶-۰۸-۲۳

بیش از ده روز است که کارگران شرکت برق منطقه ای خوزستان "شرکت ساختمانی ست"در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل ساختمان در حال احداث شرکت برق منطقه ای، تجمع می کنند.
برپایه گزارش منتشره،کارگران معترض که تعداد آنها 32 نفر می باشد خواستار پرداخت 5 ماه دستمزد معوقه خود و عقد قراداد دائم با این شرکت می باشند. کارگران معترض با اشاره به پرداخت نشدن اضافه کاری ها، عیدی و سنوات سال 95 افزودند: حدود 10 روز است که با تجمع در مقابل ساختمان شرکت برق منطقه ای خوزستان خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند اما تاکنون پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده اند. آنان با بیان اینکه به اخراج تهدید شده اند یادآور شدند: اگرچه تمایلی به بیکار شدن ندارند اما ترجیح می دهند مطالباتشان را دریافت و سپس از شرکت اخراج شوند.

آخرین خبرهای ایران