ارسال

تجمع صدها تن از سپرده گذاران معترض در اهواز


2017-10-12 | ۱۳۹۶-۰۷-۲۰

صدها تن از سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری آرمان در اهواز با در دست داشتن پلاکاردهایی دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
تجمع کنندگان شبانگاه چهارشنبه 19 مهرماه مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار پایان دادن به فساد و جبران خسارت های خود شدند. گزارشات حاکی است که تعداد دیگری از سپرده گذاران موسسه آرمان از استان های لرستان و تهران نیز به خوزستان سفر کرده و به جمع تجمع کنندگان خوزستانی که بیشترین سهام این موسسه را دارند، ملحق شدند.

آخرین خبرهای ایران