ارسال

آزادی مظفر صالح نیا فعال کارگری


2017-10-12 | ۱۳۹۶-۰۷-۲۰

بعداظهر روز چهارشنبه 19 مهرماه "مظفر صالح‌ نیا" پس از شانزده روز بازداشت توسط ستاد خبری اطلاعات رژیم در سنندج به قید وثیقه بیست میلیونی آزاد شد.
مظفر صالح‌‌ نیا فعال کارگری و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ چهارم مهرماه توسط ستاد خبری اطلاعات رژیم در سنندج به دلایل نامعلومی بازداشت شد و در این مدت نیز در همان محل محبوس بود. قابل یادآوری است که همزمان با آزادی این فعال کارگری، دو فعال دیگر شهر سنندج به نام های “سهراب جلالی” و “شریف ساعدپناه” احضار شدند.

آخرین خبرهای ایران