ارسال

اخراج گسترده کارگران نورد و‌ لوله صفا


2017-10-12 | ۱۳۹۶-۰۷-۲۰

بنابه گزارش "اتحادیه آزاد کارگران ایران" در ماههای اخیر کارفرمای نورد و‌ لوله صفا دست به اخراج گسترده کارگران نموده است.
بنابه این گزارش، هر ماه تعدادی بیشتری از کارگران نورد و‌ لوله صفا توسط کارفرما، اخراج و بیکار می شوند، بطوریکه  در مردادماه ۹۶ بیش از ۷۰ نفر و در شهریورماه بیش از ۱۳۰ نفر از کارگران توسط کارفرما اخراج شده و در مهرماه نیز بیش از ۱۵۰ نفر در لیست سیاه اخراج قرار گرفتند. سونامی اخراج و بیکارسازی کارگران نورد و لوله صفا در حالی صورت می گیرد که این کارگران نزدیک به هشت سال است که‌ درگیر حقوق های معوقه و دیگر مطالبات خود هستند و هم اکنون نیز بیش از پنج ماه حقوق از کارفرما طلبکار میباشند.

آخرین خبرهای ایران