ارسال

تجمعات اعتراضی کارگران معدن زغال سنگ آق دربند


2017-10-12 | ۱۳۹۶-۰۷-۲۰

جمعی از کارگران معدن زغال سنگ آق دربند در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه شان مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.
این کارگران مقابل دفتر مرکزی آستان قدس رضوی در مشهد که 30 درصد سهام معدن آق دربند را در اختیار دارد،تجمع اعتراضی برپاداشتند. به گفته معترضان، از حدود چهار سال پیش که این معدن با مشکل مواجه شده است، پرداخت حقوق کارگران نیز به تاخیر افتاده و 6 ماه است که حق بیمه آنان نیز واریز نشده است. معدن آق دربند در بخش مرکزی "مرزداران" شهرستان سرخس قرار دارد. 70 درصد این معدن در اختیار بخش خصوصی و 30 درصد آن متعلق به آستان قدس رضوی است.

آخرین خبرهای ایران