ارسال

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر بروجرد


2017/01/12 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۳

روز چهارشنبه 22 دیماه، جمعی از متقاضیان مسکن مهر بروجرد دراعتراض به عملکرد تعاونی هیات های مذهبی، مقابل فرمانداری رژيم در این شهر تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایرنا" تجمع کنندگان با انتقاد از عملکرد تعاونی هیات های مذهبی این شهرستان گفتند: واحدهای مسکن مهر آنها پس از گذشت حدود سه سال هنوز به متقاضیان واگذار نشده است. این در حالی است که معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد نیز در جمع متقاضیان حاضر و اعترف کرد تعاونی هیات های مذهبی در حق این افراد کوتاهی کرده است. تجمع کنندگان گفتند این تعاونی باید هرچه سریعتر و ظرف 15 روز واحدهای آماده واگذاری را تحویل دهد.

آخرین خبرهای ایران