ارسال

تجمع آبداران روستاهای شهرستان جاجرم


2017/01/12 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۳

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه جمعی از آبداران روستاهای شهرستان جاجرم واقع در خراسان شمالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
برپایه این گزارش، معترضان می گویند، 8 ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده و هر بار برای پیگیری دستمزدهای معوقه خود به شرکت آب و فاضلاب روستایی مراجعه می کنند ولی کارگزاران این شرکت به بهانه‌های مختلف از پرداخت دستمزدهای معوقه آنان خودداری می ورزند.

آخرین خبرهای ایران